V.v.E. beheer

U bent, als eigenaar van een appartementsrecht, mede eigenaar van het gehele appartementencomplex zoals de gemeenschappelijke ruimten, het dak, de tuin enz. Het onderhoud van uw eigendom beperkt zich daardoor niet alleen tot uw eigen woning.

Om het gehele appartementencomplex in een goede staat van onderhoud te houden, waardoor het zijn waarde behoudt, is een actieve VvE onmisbaar en zelfs verplicht. Het op de juiste wijze uitvoeren van de beheerstaken van een VvE neemt veel tijd in beslag. Van het bestuur van een VvE kan niet c.q. niet altijd verwacht worden dat zij deze taken op zich neemt terwijl het voor alle leden van belang is dat de uitvoering hiervan op de juiste wijze geschiedt.

Belker Services is een professionele organisatie die het beheer van uw VvE graag van u overneemt waarbij korte lijnen, persoonlijk kontakt en kostenbeheersing hoog in het vaandel staan.

Wij onderscheiden ons van andere beheerskantoren door het feit dat wij alleen het beheer voeren van Verenigingen van Eigenaren gevestigd in de gemeente Westland.

Hierdoor zitten wij altijd in de buurt en zijn wij in de gelegenheid uw gebouw(en) met regelmaat te bezoeken aan de hand waarvan bijvoorbeeld de schoonmaakwerkzaamheden en/of andere werkzaamheden persoonlijk gecontroleerd kunnen worden. De band die hierdoor met het bestuur en de overige bewoners ontstaat wordt door alle betrokkenen als prettig ervaren.

Ons beheerspakket bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden:

Financieel:

 •     Het verwerken van alle financiële mutaties;
 •     Het incasseren van de vastgestelde VvE bijdrage;
 •     Het nemen van (juridische)maatregelen bij het uitblijven van betalingen;
 •     Het beheren van de op naam van de VvE staande bankrekening (en);
 •     Het controleren en betalen (na verkregen toestemming) van de nota's;
 •     Het voeren van een overzichtelijke administratie;
 •     Het opstellen van de jaarrekening / begroting.


Administratief:

 •     Het bijhouden van alle ledengegevens;
 •     Het verstrekken van informatie aan nieuwe leden;
 •     Het organiseren van leden- en bestuursvergaderingen;
 •     Het verzorgen van de vergadercorrespondentie;
 •     Het verzekeren van de gemeenschappelijke eigendommen.


Bouwkundig:

 •     Het verzorgen van de begeleiding en opvolging van onderhoudszaken;
 •     Het opvragen van onderhoudsoffertes;
 •     Het afsluiten van onderhoudscontracten;
 •     Het afhandelen van klachten.


Advies en ondersteuning:

 •     Het begeleiden en ondersteunen van bestuursleden;
 •     Het bemiddelen bij geschillen;
 •     Het opstellen van een huishoudelijk reglement;
 •     Het zijn van een aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.


Indien u wilt weten wat Belker Services voor uw VvE kan betekenen en welke kosten hieraan voor u verbonden zijn nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen aan de hand waarvan wij, geheel vrijblijvend, in een persoonlijk gesprek van gedachten kunnen wisselen.