Recherchebureau

Introductie Recherchebureau.
Het recherchebureau van Belker Services is erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij verrichten rechercheonderzoeken ten behoeve van het bedrijfsleven, de advocatuur, verzekeringsmaatschappijen en particulieren.

Al onze medewerkers zijn werkzaam geweest bij diverse overheidsdiensten en hebben daarnaast specialistische ervaring in diverse rechercheactiviteiten. Tevens kan Belker Services beschikken over een uitgebreid netwerk van parttime medewerkers. Dit betreffen stuk voor stuk specialisten met een ruime ervaring op recherchegebied. Hierdoor worden de belangen van de opdrachtgever gewaarborgd en wordt een maximaal effect bereikt bij het oplossen van de probleemstelling.

Privacy en discretie
Alle informatie, opgedaan tijdens een rechercheonderzoek, valt onder een wettelijk opgelegd beroepsgeheim. Onze werkwijze en klachtenregeling zijn ministerieel goedgekeurd en de verwerking van deze gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit geeft U als opdrachtgever de zekerheid dat er met alle informatie zorgvuldig wordt omgesprongen. Wij garanderen strikte geheimhouding waarbij u op discrete wijze op de hoogte gehouden wordt van de onderzoeksvorderingen en resultaten. Hierbij worden uw maatschappelijke en/of commerciële belangen niet uit het oog verloren.

Gedurende het hele onderzoek heeft u 1 contactpersoon die altijd voor u bereikbaar is. Na afsluiting van het onderzoek overhandigen wij u een volledig rapport samen met de eventuele bewijsstukken. Indien noodzakelijk kunnen wij, op uw verzoek, bij de rechtbank getuigenverklaringen afleggen.

Recherche activiteiten.
Klik hier voor een aantal voorbeelden van rechercheonderzoeken.

V.I.P. beveiliging / begeleiding.
Belker Services is gespecialiseerd in het beveiligen en begeleiden van V.I.P’s
Klik hier voor verdere informatie.

Contact
Voor verdere informatie kunt u, geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen.



Het recherchebureau van Belker Services is erkend door het
Ministerie van Justitie en Veiligheid onder nr. POB 864.

ingeschreven bij het CBP onder nummer. m1189766
De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt op basis
van ons Privacy Statement. Zie hiervoor onze homepage.