Incasso service


Voor al uw openstaande vorderingen
en
Opsporing "verdwenen"debiteuren


 
Als debiteuren niet betalen, hun betaling uitstellen of slechts gedeeltelijk betalen is dat voor u erg vervelend. Helaas gebeurt dit maar al te vaak. Een goed debiteurenbeheer wordt dus met de dag belangrijker. Belker Services incasseert vorderingen voor zowel bedrijven als particulieren in heel Nederland.

Hoe werkt Belker Incasso Service?
Wij onderscheiden ons van onze collega's door in plaats van het eenvoudig versturen van "gepeperde" sommaties, zoveel mogelijk persoonlijk contact te leggen met de debiteur.

Het grote voordeel hiervan is dat direct gecontroleerd wordt of de debiteur al dan niet nog op het opgegeven adres woonachtig is waardoor in het verdere incassotraject onnodig tijdverlies wordt vermeden.

Jarenlange ervaring heeft geleerd dat vooral het persoonlijk contact een gunstige invloed heeft op het betalingsgedrag van de debiteur. Tijdens dit persoonlijk contact wordt eveneens een beeld gevormd van de woon- en leefomstandigheden van de debiteur hetgeen later altijd van pas kan komen bij eventuele betalingsregelingen en/of beslagleggingen.

Omdat wij ons bezighouden met de invordering van uw openstaande vordering zien wij onszelf als een verlengstuk van uw organisatie. Door ons tactvol, doch doortastend, optreden is de kans groot dat u in de toekomst op een normale manier met deze debiteur zaken kunt blijven doen.

Opsporing "verdwenen" debiteuren
Het komt nogal eens voor dat debiteuren met de noorderzon vertrekken. Dankzij ruime ervaring van ons eigen recherche bureau alsmede een goed contactennetwerk, gelukt het ons regelmatig deze debiteuren op te sporen en vervolgens het incasso traject in te gaan.

Tips en wetenswaardigheden
Maan uw debiteuren volgens een vast schema, maak aantekeningen van zowel de mondelinge als schriftelijke (re)acties en noteer met welke persoon u heeft gesproken en bepaalde afspraken hebt gemaakt. Dit kan bij een eventuele (gerechtelijke) incassoprocedure van doorslaggevend belang zijn voor het uiteindelijk te behalen resultaat.

Alvorens uw vordering ter incasso uit handen te geven dient u, als vervolg op de mogelijk reeds eerder
verzonden herinnering, de desbetreffende debiteur, conform de geldende wetgeving, minimaal een aanmaning te hebben toegezonden. In deze aanmaning wordt de debiteur op de hoogte gesteld dat de openstaande vordering binnen14 dagen (= wettelijke termijn) betaald moet worden ter voorkoming van de bijkomende buitengerechtelijke incassokosten, die expliciet vermeld dienen te worden en het feit dat u de vordering aan uw incassobureau uit handen zal geven. Tevens dient u in dit schrijven aan te geven dat eveneens aanspraak zal worden gemaakt op vergoeding van de contractueel overeengekomen, danwel op grond van de wettelijke bepalingen verschuldigde, rente en/of kosten.

Verdere informatie
Indien u wilt weten wat Belker Incasso Service voor u kan beteken of informatie wilt over de eventuele haalbaarheid van uw vordering, nodigen wij u uit met ons contact op te nemen.