Geldigheid vaststellingsovereenkomst bij einde arbeidsovereenkomst.

Sommige arbeidsovereenkomsten worden middels een vaststellingsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer beëindigd.

Door het nieuwe ontslagrecht gelden er sinds 01-07-2015 nieuwe regels m.b.t. de geldigheid van zo'n vaststellingsovereenkomst.
Deze vaststellingsovereenkomst wordt namelijk nu pas definitief na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vanaf de dag van ondertekening.

Binnen deze termijn heeft de werknemer de mogelijkheid het gestelde in de vaststellingsovereenkomst te herroepen door dit schriftelijk aan de werkgever te melden. Hierdoor zal er geen beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaats vinden. Ook de verdere gemaakte afspraken vervallen dan uiteraard.

De werkgever is verplicht om, binnen twee dagen na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst, de werknemer op de hoogte te stellen van het recht op herroeping. Doet de werkgever dit niet wordt de bedenktermijn verlengd naar 3 weken.