No Cure No Pay incasso.

Uit de marktontwikkelingen in de incassobranche blijkt dat steeds meer collega's overgaan tot het aanbieden van incassowerkzaamheden op basis van "No Cure No Pay".

Een negatief bij effect is echter dat men zo weinig mogelijk (arbeids)kosten wil maken en vrij snel overgaat tot het sluiten van zaken onder het mom dat er geen verhaal mogelijk is.

Ook wij kunnen hierin natuurlijk niet achterblijven en hanteren vanaf 01-09-2014 dan ook het

"No Cure No Pay" principe maar dan uiteraard wel met de inzet die u van ons gewend bent!

Wat betekend dit voor u:

Alle nieuwe incasso opdrachten worden, met ingang van 01-09-2014, door ons aangenomen op basis van No Cure No Pay (tot aan een eventuele dagvaarding). Mocht het ons dus niet lukken een betaling van de debiteur te verkrijgen zijn er voor u geen kosten aan deze opdracht verbonden met uitzondering van de, in overleg met u, te maken informatiekosten.

Indien de uit handen gegeven vordering, gedurende het incassotraject, wordt geïncasseerd bedragen onze, aan u door te berekenen, kosten 3% van de uit handen gegeven vordering, met een minimum bedrag van € 25,00*.

Indien de debiteur door u niet c.q. niet conform de wettelijke regelgeving is aangemaand dient dit alsnog door ons gedaan te worden. De debiteur heeft dan 14 dagen de tijd (wettelijke termijn) om de openstaande hoofdsom, dus zonder bijkomende kosten, alsnog te voldoen.

Het voordeel voor u is dat een aanmaning op ons briefpapier in veel gevallen een positief effect heeft op het betalingsgedrag van de debiteur.

Indien de debiteur, n.a.v. onze aanmaning, over gaat tot tijdige betaling van de hoofdsom bedragen onze kosten € 17,50*.

* Alle prijzen zijn excl. BTW.