Uitspraak Hoge Raad over incassokosten

Op 01-07-2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden.
Deze wet, ook wel Wet incasso Kosten (WIK) genoemd, bepaald de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om.

Hierin wordt o.a. aangegeven wat de maximale bedragen zijn die als buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht mogen worden en wanneer deze verschuldigd zijn.

Hiervoor dient de debiteur conform de gestelde richtlijnen aangemaand te worden (14 dagen brief).

Deze buitengerechtelijke incassokosten kunnen door de kantonrechter niet gematigd worden maar eventueel wel geheel afgewezen.

De afgelopen tijd was er veel onduidelijkheid over het feit of er, naast het verzenden van de "14 dagen brief" nog extra incassohandelingen verricht moesten worden voor de verschuldigdheid en dus het toewijzen van de incassokosten.

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan waaruit blijkt dat alleen al het verzenden van de "14 dagen brief" en het daarna niet tijdig betalen van de openstaande vordering,  voldoende is voor het verschuldigd zijn van deze incassokosten en dat er dus geen extra incassowerkzaamheden verricht hoeven te worden.

Uiteraard worden er, door ons gedurende het incassotraject, nog diverse incassowerkzaamheden verricht waardoor er geen discussie meer is over het, door de kantonrechter, toewijzen van deze incassokosten.

het is echter wel van het grootste belang dat de "14 dagen brief" aan alle vereisten voldoet. Wij informeren u graag over de opstelling van dit schrijven en over de mogelijkheid dit schrijven door ons te laten verzenden.