Eigendomsvoorbehoud & pandrecht bij Faillissement

Bron: Korenhof & Partners Gerechtsdeurwaarders.

Door in uw koopovereenkomst een eigendomsvoorbehoud op te nemen, blijven geleverde goederen eigendom tot uw klant de rekening betaald heeft. U kunt zich alleen beroepen op het eigendomsrecht zolang de geleverde en onbetaalde goederen niet zijn doorverkocht of zijn verwerkt tot een nieuw product.  
Maar wat als uw klant failliet gaat?

Als uw klant failliet is, kunt u uw spullen ook terughalen door het eigendomsvoorbehoud in te roepen bij de curator. Deze zal natuurlijk wel controleren of uw eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is. Het is dus noodzakelijk dat u het eigendomsvoorbehoud correct bent overeengekomen. Wel is het zo dat u rekening moet houden met het feit dat de curator een zogenaamde afkoelingsperiode kan instellen van maximaal 2 maanden (eventueel te verlengen met nog eens 2 maanden). U kunt tijdens deze periode geen eigendomsvoorbehoud claimen.   
Maar wat gebeurt er als uw klant zijn voorraden heeft verpand aan de bank?

De wet regelt dat goederen al kunnen worden verpand, nog voordat deze eigendom zijn. Maar dat betekent nog niet dat u jegens de bank uw eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen. De wet voorziet hier in, maar hoe dat precies geregeld moet worden is taaie juridische kost. Het zou te ver voeren hier dieper op in te gaan. Wat van belang is dat u in een dergelijke situatie uw eigendomsvoorbehoud moet inroepen tegen de curator, óók als de bank het pandrecht heeft.    Om ook daadwerkelijk het recht aan uw zijde te hebben, moet uw eigendomsvoorbehoud natuurlijk wel goed zijn overeengekomen. Wat is van belang:

  • Een eigendomsvoorbehoud dient altijd vooraf (en dus niet pas in uw factuur) uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden, of in uw algemene voorwaarden te zijn opgenomen.
  • Zorg dat beide partijen de overeenkomst c.q. de algemene voorwaarden ondertekend hebben.
  • Neem duidelijk op dat de eigendom van de goederen pas overgaat op de afnemer nadat de factuur volledig is voldaan.
  • Zorg ervoor dat uw eigendommen goed te identificeren zijn. Neem bijvoorbeeld de serienummers van de betreffende goederen op in uw overeenkomst of voorzie uw producten van een ander duidelijk merk of van uw firmanaam.