Heeft u wel betaald? 

Regelmatig ontstaat er een discussie over de vraag of een huur- of andere nota wel of niet werd betaald.
De verhuurder of leverancier zegt een bedrag niet te hebben ontvangen, terwijl de huurder of de klant
stelt dat het bedrag wel bij zijn bank is afgeschreven. In zo'n geval is het goed om dit probleem meteen op te lossen.
Wettelijk gezien moet de betaler aantonen dat hij daadwerkelijk heeft betaald.

Bij huurders is de betaaltermijn het meest duidelijk. De maandelijkse huur moet bij de verhuurder ontvangen zijn
voor of op de eerste dag van de maand waarop de huurbetaling betrekking heeft.
Huur is namelijk een zogenaamde BRENGSCHULD.
Is uw betaling later ontvangen dan op de laatste dag van de maand, bent u "in verzuim" en mag de verhuurder u rente berekenen.

Het kan wel eens voorkomen dat een huurder of een klant aantoonbaar een betaling heeft verricht maar dat deze betaling niet door de verhuurder of leverancier is ontvangen.
In een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch werd de betreffende huurder gewezen op artikel 6:114 lid 2 BW. Daarin staat letterlijk: "in het geval van girale betaling geschiedt de betaling op het tijdstip waarop de rekening van de schuldeiser wordt gecrediteerd".  Dit betekend dat een bankoverschrijving pas is voltooid als het bedrag na afschrijving ook is bijgeschreven bij de schuldeiser.

Overkomt u dit ook, kan een bank u helpen door u aan te tonen waar het blijkbaar "verdwenen" geld wel is bijgeschreven of waar dit elders bij de bank is aangekomen. Controleer daarom altijd de naam en het rekeningnummer van uw betalingen
en houd bij dat een betalingsopdracht ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Zolang dit niet het geval is bent u nog steeds IN VERZUIM met betalen.