De Overheid stelt paal en perk aan hoge incassokosten.


De 1e Kamer heeft op 13-03-2012 een wetsvoorstel aangenomen dat een limiet stelt aan wat incassobureaus,
voor hun diensten, in rekening mogen brengen.

De maximale incassokosten bedragen vanaf 1 juli 2012 een percentage van de openstaande schuld.
Voor de eerste € 2500,00 is de vergoeding maximaal 15%. Voor de volgende € 2500,00 is dat 10%.
Dit percentage wordt steeds lager.
Het minimaal in rekening te brengen bedrag bedraagt € 40,00.

Het wetsvoorstel werd vorig jaar met algemene stemmen in de 2e Kamer aangenomen.
De overheid denkt vooral consumenten en eenmanszaken zo beter te beschermen.

De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) stelt dat de nieuwe tarieven
niet kostendekkend zijn.

Het incassobureau van Belker Services hanteert al sedert jaar en dag de vastgestelde tarieven.
Dit in tegenstelling tot sommige "collega" incassobureaus die nog steeds "woekertarieven" hanteren.